Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Primar 

Pénzes Ágoston


Viceprimar

Tóth Levente


Secretar

Péter Márta-Judit


Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României.

Lista documentelor de interes public conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Acte normative

Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea Primăriei comunei Ojdula, precum şi activitatea acesteia

Structura organizatorică

Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului local Ojdula nr.34/2010 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ojdula şi ale serviciilor publice de interes local

Programul de funcţionare

Programul de funcţionare al Primăriei Ojdula
luni – vineri: 8.00 – 16.00

Programul de audienţe

 Primar   miercuri 9.00 – 12.00
Viceprimar marţi 9.00 – 12.00
Secretarul comunei Ojdula : joi 9.00 – 12.00

Coordonatele de contact ale Primăriei Ojdula

Strada Principală nr.1008 , judeţul Covasna

Tel/fax: 0267-346550, 0267-346602
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sursele Financiare

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot consulta la sediul Primăriei comunei Ojdula Compartimentul financiar, conform art. 5, alin. (4) lit. b din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Lista documentelor

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
• dispoziţii şi proiecte de dispoziţii ale primarului
• instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare, hotărâri
• protocoale de colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu autorităţi similare
• rapoarte anuale
• studii, analize, programe, strategii
• petiţii şi adrese
• fişe de proiect, termeni de referinţă
• dosare de achiziţie publică
• procese-verbale
• avize
• acte procedurale în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe cu activitate jurisdicţională

Accesul la informaţii se realizează prin: afişare la sediul instituţiei publice, ori prin publicare în Monitorul Oficialal României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în pagina de internet proprie.

Modalităţi de contestare

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

  • reclamaţia – se depune la secretariatul Primăriei comunei Ojdula
  • plângerea – la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ teritorială, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Search

Language